Projektek teljes körű tervezése

  • Mérhető projektcélok kijelölése: eredmények, időtartalmak és határidők hármas célrendszerének pontos meghatározása
  • Stakeholderek felmérése: projektben érdekeltek, érintettek, aktív befolyásolási képességgel rendelkező szereplők azonosítása, bevonása, tájékoztatása
  • Projektszervezet felállítása: projektszervezet precíz kialakítása, projekten belüli szerepek definiálása, figyelembe véve, hogy a felelősségek és az illetékességek összhangban álljanak egymással és az egyes szerepek felelősségei, feladatai és jogai összeegyeztethetők legyenek
  • Részletes feladat és erőforrás tervezés: projekt feladatainak cél-, tevékenység- és eredmény-orientált lebontása, és az ezen elemek között meglévő alapvető összefüggések feltárása, strukturálása, felelőshöz rendelése, megvalósításukhoz erőforrások rendelése
  • Szállítók és partnerek kiválasztása és szerződtetése: projektcélok és üzleti követelmények megvalósítására előre lefektetett szabályrendszer alapján a legkompetensebb szállító kiválasztása, szerződésmenedzsment nyújtása

Innovatív és stabil támogató eszközrendszer, árbevétel generáló megoldások 

Amiben segíthetünk:

  • IT architektúra menedzsment tudatos, megfelelő irányelvek mentén történő kialakítása, melynek segítségével a teljes IT infrastruktúra átláthatóvá és tervezhetővé, az ehhez kapcsolódó erőforrás tervezés, változáskövetés optimalizálhatóvá válik.
  • Informatikai szolgáltatások üzleti igények és felhasználók pontos ismeretében történő meghatározása, a szolgáltatások minőségének javítása és az ezekhez kapcsolódó költségek csökkentése.
  • Üzleti célokat leghatékonyabban szolgáló IT rendszer kiválasztása és bevezetése.
  • A tesztelési tevékenység jól tervezett és kiszámítható, az előrehaladás ellenőrizhető, az eredmény pedig strukturált és mérhető legyen.
  • Annak biztosítása, hogy a projektek az üzleti igények szerint valósulnak meg.