Barber Shopok Budapesten, avagy a borbélyok reneszánsza
2017-10-27
A kitartó emberek 6 aranyszabálya
2017-11-16

„A munkanélküli fiatalok majdnem felének nincs előzetes munkatapasztalata”

A CEU nemrégiben elkészült reprezentatív kutatása a hazai fiatalok munkanélküliségét vizsgálta és egy sor olyan dologra világított rá, ami által maga a helyzet megoldása is más fénybe kerül. Vajon milyen tényezők és körülmények befolyásolják a fiatal felnőtteket, milyen tapasztalatok és készségek hiányoznak a sikerhez? Ezekre és számos más kérdésre igyekeztek a kutatók válaszokat találni.

A legfontosabb kérdések

A kutatás egyik legfőbb célkitűzése az volt, hogy pontosan megértsék, milyen akadályai és lehetőségei vannak a mai fiataloknak, mely tényezők és körülmények befolyásolják a munkanélküliségüket. Feltették a kérdést, vajon melyek a munkához jutás feltételei, egyáltalán rendelkezésre állnak-e megfelelő munkahelyek, illetve tudnak-e ezekről a fiatalok? Ahhoz, hogy egy-egy állást megszerezzenek rendelkeznek-e a szükséges készségekkel, ha igen vajon milyen eséllyel veszik fel őket az adott pozícióra. A fiatalok készen állnak-e arra, hogy egy munkahelyen helytálljanak, elvégezzék a rájuk bízott munkát? Szintén fontos tényező volt, hogy a munkáltató és a munkaadó is elégedett-e bérrel, kölcsönösen produktív-e az alkalmazott-munkáltatói viszony?

Számok a tények mögött

A kutatásból kiderült, hogy a fiatalok aktivitásának hiánya fontosabbnak bizonyul problémaként, mint maga a munkanélküliség, de ez utóbbival is rosszul állunk. A fiatalok munkaerő piaci részvételi aránya itthon 31 százalék, ugyanez az arány az EU-ban 41.5 százalék. A fiatalok munkanélküliségi rátája ma Magyarországon 17.3 százalék, ami magasnak számit; az EU-s átlag 20.3 százalék, 2012-ben 28,2 százalék volt.  Összehasonlításképpen, a teljes munkanélküliségi ráta 6.8 százalék, azaz a fiatal munkavállalók 2.5-ször magasabb arányban szembesülnek a munkanélküliség veszélyével. A fiatalok munkanélküliségének tekintetében a társadalmi egyenlőtlenségek meghatározói többek között a gender, a család, az etnikai hovatartozás, az iskolázottság szintje és a régió, ahol élnek.

A munkanélküliség veszélye különösen magas az alacsonyan iskolázottak körében

Fiatalok aktivitási rátája alapfokú és középfokú végzettséggel

Ami hiányzik…

Kiderült, a munkanélküli fiatalok 47 százalékának nincs előzetes munkatapasztalata, munkával rendelkezők 60 százaléka elbocsátásra került; 32 százalék munkaviszonya a szerződés lejárta vagy rövid távú munkaviszony miatt szűnt meg. Az iskolából a munkahelyre való átmenet időszaka különösen problematikusnak bizonyul a kutatás szerint, ami két specifikus problémára is rámutat, az egyik, hogy a felsőfokú oktatásban lévők alacsony intenzitással keresnek munkát, illetve, hogy a legalacsonyabb végzettséggel rendelkezők szembesülnek a legnagyobb nehézségekkel a munkakeresés terén. A romákat ez a probléma hatványozottan érinti. Sok esetben általános iskolai szinten hiányoznak az olyan alapkészségek és kompetenciák, amilyen az írás, olvasás, a probléma megoldás, a matematika és természettudományos ismeretek.

Különbségek nők és férfiak között

A kutatás a nemek közti különbségeket is vizsgálta, melynek során fény derült rá, hogy a nők és a férfiak az élet más területein eltérő arányban bírnak önbizalommal. A férfiak könnyebben tanulnak a hibáikból és a visszajelzésekből, ide értve a kritikus észrevételeket is. Magabiztosabban nyúlnak egy költségvetés elkészítéséhez, az üzleti tervekhez és általában véve a számokhoz, hatásosan hajtanak végre terveket és képesek a megfelelő áron eladni különböző termékeket. Jók abban, hogy meggyőzzék a főnöküket, kollégáikat saját ötleteikkel kapcsolatban. Amiben a nők bizonyultak határozottabbnak, az az időbeosztás, valamint a kollégáknak, főnököknek való megfelelés volt.

Előnyök és egyéni motiváció

A kutatás megállapította, hogy habár sok állás áll nyitva fiatalok előtt, de csak 5 százaléka a frissen végzettek számára. Az angoltudás és egyes szakirányokon végzettek – ilyen az informatika – előnyben vannak. Megállapítható ugyanakkor, hogy a fiatalok számára kevés lehetőség adódik arra, hogy elsajátítsák azokat a készségeket, amelyeket feltételként szabnak a munkáltatók. Ennek okait az alacsony önfoglalkoztatásban, a kis-és középvállalkozások alacsony számában, illetve a gyakorlati, gyakornoki helyek hiányában lehet keresni.

A kutatás egyik fókuszában a fiatalok munkában és tanulásban való motiváltsága szerepelt. Azokat, akik az iskolában nem teljesítenek jól, eleve motiválatlanként bélyegzik meg. A motiváció hiánya objektíven köthető a negatív iskolai tapasztalatokhoz, az alacsony önértékeléshez, a megfelelő oktatási módszerek és technikák, illetve az alapkompetenciák és készségek hiányához.

Megoldási javaslatok

A kutatás ajánlásai a probléma orvoslására a következők. Javasolja, hogy jóval nagyobb hangsúly kerüljön az oktatásban az alapkompetenciák – ilyenek a szövegértés, az írás, olvasás, alapvető matematikai műveletek – és az un. „soft skillek” – kommunikációs készség, csapatmunka, együttműködés, empátia – képzésére. Kiemeli, hogy a közoktatás minden szintjén kerüljön fókuszba a gyakorlati tudás, a különböző ehhez szükséges készségek fejlesztése. Az angol nyelvoktatást mindenki számára elérhetővé téve, jóval nagyobb arányban kaphatnának munkát azok, akiknek nyelvtudás hiányában rosszak voltak az esélyei. Szükség volna a munkaerő földrajzi mobilitásának erőteljes növelésér és külön figyelmet volna szükséges fordítani a gender-specifikus igényekre, a gazdaságilag hátrányos helyzetben lévőkre, a szegregált népességcsoportokra, a marginalizált közösségekre, különös tekintettel a romákra és az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező fiatalokra. A motivációs faktor tekintetében pedig azt tanácsolják a kutatók, hogy engedni kell a fiatalokat, hogy különböző területeken kipróbálják magukat, azt, hogy mire képesek.

A kutatást a CC HBC megrendelésére készítette a Central European University a XKK Kommunikációs Központtal együttműködésben, a cikk alapjául szolgáló prezentációt Árendás Zsuzsanna és Martin Kahanec, a kutatócsoport tagjai készítették.

Ha elakadtál a karrieredben, jelentkezz és segítünk!